Disclaimer www.taxiservicebreda.nl

Schouwenaars Taxi Service Breda VOF (kvk: 20152498), hierna te noemen Taxi Service Breda, verleent u hierbij toegang tot http://taxiservicebreda.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Taxi Service Breda behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of bestelformulier van de Website, welke na goedkeuring door beide partijen worden bevestigd, hetzij electronisch, telefonisch of schriftelijk..

 

Beperkte aansprakelijkheid

Taxi Service Breda spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Taxi Service Breda.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten, een overeenkomst komt slechts tot stand na bevestiging van een geplaatste opdracht.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Taxi Service Breda nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Taxi Service Breda.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Taxi Service Breda, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Telefonische gesprekken met Taxi Service Breda, Pin Taxi Breda, kunnen worden opgenomen, en worden alleen voor eigen gebruik bewaard met een maximum van 7 dagen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd

Bel direct!